Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

John was haar dankbaar voor haar fijngevoelde bescheidenheid. Want hij wist, dat hij dat nog niet kon.... Nóg

niet kon zijn slaapkamer deelen met een andere vrouw...

Een andere vrouw dan Renée al voelde hij, dat het er

toch van komen zou Dan zou alles weer zijn als vroeger.

.... Of er niéts was tusschen geweest

Voor het open raam staarde hij in den duisteren nacht. Vlak om zijn huis stonden de rubberboomen.... De wind ritselde wat door hun blaren en streek naar binnen.... Over den weg ging een auto voorbij.... Dan bleef het stil. .... De bedienden waren al in hun kamertjes.... Het dof gemompel van hun stemmen was als een trage verre stroom....

Een oneindige weemoed trok door hem heen.... Een weemoed, té groot, té diep voor klachten, voor tranen....

Het was zóó stil in hem.... zóó stil.... als waren al zijn verlangens en wenschen in hem uitgegaan....

Met een zucht trok hij het luik dicht.... deed de knip er op.

Sluiten