Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu brak een algemeen gelach los. Rose stond op en ging op den rand van zijn stoel zitten, nam zijn hoofd in naar handen en beklaagde:

„Oh! Mijn arme Ueveling! Je bent gaan slapen in de sloot vóór het huis van de Terheides. Wist je dat niet?.... Wij hebben je er uit gevischt en naar huis gebracht," .

Loulou zette een gezicht als een generaal, die een slag heeft gewonnen.

„Kolossaal 1" riep hij uit en het zijn stem een beetje gewichtig kraken in zijn keel.

„Ontzattend!" lamenteerde het jonkheertje.... „dénk eens aan! Als we je niét ge-vónden hadden.... de muggen hadden je héé-le gezicht wel kunnen stuk bijten 1"

„En wat een zónde zou dat geweest zijn!" zei schamper Steenhof. Loulou keek hem even aan, opende zijn mond, maar zei dan toch niets. Rose had hem al liefkoozend met een zijden zakdoekje over zijn nat voorhoofd geveegd.

Line schonk nu de glaasjes vol. „Cheerio, lui!"

Ze proefden allen, met kennersblik en -gebaar. „Is ie goéd?"

„Kolossaall" verklaarde Loulou.

Kolossaal was een nieuw stopwoord van hem en de heele clique gebruikte het.

Steenhof had de gramofoon opgedraaid.... De meubels werden wat opzij geschoven. In de voorgalerij en eetkamer begonnen zij te dansen. In de eetkamer werden de lichten uitgedraaid.

„Weet je," fluisterde Line tegen Marian, „ik weet eën reuze recept voor bowl. Kolossaal gewoon! Zal ik het voor je opschrijven?"

„Graag," zei Marian uit beleefdheid.... Ze gaf nooit zulke avondjes als bij de Steenhof's en Terheide's tegenwoordig de gewoonte was.... Het was ook eigenlijk bij toeval, dat zij en Frank er de laatste paar keeren bij waren geweest.

Line zocht een papiertje, schreef er het recept op. Marian bestudeerde het aandachtig.

„Maar die wijn," vroeg ze dan, „waar krijg je die? Bij Schovers ?"

„Ja."

Sluiten