Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kan ik dat 's ergens gehoord hebben, dat kleinere schepen juist wel 's vaster willen liggen dan groote?" vraagt oom, wroetend in z'n herinnering.

„Och, meneer..." antwoordt de hofmeester, iedere discussie verder uitsluitend: „D'r vergaat wel 's 'n groote en dan weer 's 'n kleine."

„Ja, 't blijft riskant," stottert oom. Hij volgt met de oogen eenige tijd de bewegingen der kranen, die de laatste rijen tonnen van de kade naar boord doen verhuizen, en vraagt daarna, met moeite zijn ontzag verbergend: „U is zeker officier hier op de boot?"

„Hofmeester, meneer 1" is het opgeruimde antwoord.

Oom wil hierop eigenlijk informeeren, of het varen hem bevalt. Maar hij denkt aan 'n practischere vraag: „Is 'r hier ook 'n tram naar 't spoor, dat u weet? 't Electrische spoor naar den Haag, meen ik."

Volgt 'n lange uitleg van de hofmeester, die eigenlijk altijd in Amsterdam gewoond heeft en niet in de Maasstad. Maar oom luistert maar half: het schiet hem te binnen, dat hij zich onnoodig vernederd heeft; hij is immers per auto aangekomen 1 „Ach, laat ik toch maar weer 'n paar taxi's nemen," zegt hij tusschen de uideg door.

„Da's wèl zoo makkelijk, meneer!" geeft de hofmeester grif toe. ,,'t Is zekers uw nichtje wat u wegbrengt?" En met 'n vaderlijk knipoogje: „We zulle wel zorrege, dat ze van de reis niet te klage heeft 1"

„Ja, als u 'n beetje op 'r zou willen passen?" vraagt oom vertrouwelijk, maar voegt er haastig aan toe: „Ik bedoel natuurlijk alleen... ehl"

„Allicht, meneer, niks anders 1"

Daar moet eigenlijk 'n fooi op volgen, maar oom durft z'n beurs niet goed te trekken waar de hofmeester bij staat. Deze voelt het moment echter aan en zegt daarom tactvol: „Prdon, meneer, 'n oogenblikkie!" Met kittige schreden trippelt hij door het gangetje tusschen de vaten door naar de kombuis.

Het wandelingetje brengt hem twee kwartjes op, die in oom's hand liggen als de hofmeester terugkeert. „Dus... eh, je denkt 'r wel om?" durft oom nog te vragen, terwijl hij hem de kwartjes toestopt.

Sluiten