Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rv

Die na-middag ziet Charlotte van de brug de zon ondergaan, die nu weer rose uit het hemelgrijs zinkt. Vlak boven de kim vervaagt ze opnieuw, en spoedig daarop wordt alles in schemer gedrenkt; lucht en zee vervloeien in elkaar; het std-glimmende water is even licht als de hemel boven het schip, - dat witte schuimlijnen door deze grijze wereld trekt.

Charlotte ontwijkt 'n gesprek met de derde stuurman, die nu wacht loopt: ze wil met haar gedachten alleen zijn. Als het donker is geworden, gaat ze omlaag om zich nog even te kappen voor het avondeten, maar onderweg stokt ze onwillekeurig 'n oogenblik bij 'n plek waar een aan 'n snoer hangende electrische lamp de groote dekvaten belicht.

„Alexandrië" staat daar met roode letters op geschilderd, - ze ziet het nu voor 't eerst.

Maar de Medusa gaat toch niet naar Egypte? Die vaten worden onderweg zeker ergens op 'n ander schip overgeladen. Het zal dadelijk eten zijn... Charlotte spoedt zich haastig verder.

Na het eten (boterhammen en 'n smakelijk toebereide schotel van de overgebleven middagspijzen) stelt de kapitein 'n spelletje whist voor. Charlotte kan niet kaarten, maar ze wil het graag leeren! Goed, dan moet ze maar eens mee inkijken, - dan krijgt ze er het gauwst 'n blik in. 't Zijn hier aan boord heusch niet zulke groote spelers, behalve dan misschien de eerste stuurman, cue elke gespeelde kaart onthoudt, - maar hij heeft acht uren aaneen wachtgeloopen en is na de avondboterham dadelijk naar kooi gegaan: vannacht om twaalf uur moet hij er ook alweer uit.

Er staat weer thee, en er is 'n thee-stel bij, dat de kapitein zelf toebehoort en voor de „avondjes" gebruikt wordt, 'n Sinterklaasgeschenkje van z'n vrouw, vertelt de kapitein trotsch. Uit zulke kopjes smaakt de thee nog weer 's anders; 't geeft dadelijk zoo'n huiselijk ideel Charlotte vindt het 'n prachtig stel: de kapitein schijnt door z'n vrouw verwend te worden!

Ja, daarin kon de juffrouw wel 's gelijk hebben! Charlotte kan zich weer doen gelden: ze schenkt voor allen in terwijl de kapitein de kaarten schudt en ze uitdeelt onder

Sluiten