Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan water binnen, 'n groote, witte, glimmende kan in haar magere, bruine meisjeshanden; ze vestigt dadelijk. weer haar oogen, haar zwarte, vochtig-glanzende oogen, die als van 'n dier zijn, op Charlotte, knikt haar glimlachend toe, struikelt daarbij over het valiesje, dat ze daar zelf op de grond heeft neergezet, en komt bijna te vallen. O, het is niet ergl De juffrouw moet vooral niet schrikken 1

Ja, zoo'n kan is zwaar, hè-hè, wat is die zwaar 1 Nu staat de kan op de waschtafel, en Chadidscha kan heengaan, maar maakt er geen haast mee, blijft staan uitrusten van de kan water die zoo zwaar was; ze kijkt Charlotte in de oogen, zich met moeite ervan terughoudend, op haar toe te vliegen en haar de handen te kussen. Ze is dolverliefd ophet vreemde, blanke meisje uit het verre land, dat zwijgt terwijl andere vrouwen spreken, zwijgt zooals 'n man zwijgt, zoo rustig en wijs en de kleine dingen van de aldag niet tellend. Spreekt ze eenmaal 'n woord, dan hoort ieder toe, dan hooren madame Blanche en madame Paparigopulos toe zonder de mond nog te durven verroeren, en Chadidscha zou door 'n vuur willen vliegen om haar woorden dadelijk op te volgen. Hoe groot en slank is ze en hoe recht zit ze daar op het bed. Nu gkrnlacht ze, en Chadidscha smelt het hart in het lijf. Nu duidt ze zwijgend, met 'n knikje, dat het goed is en dat Chadidscha gaan kan. Chadidscha gaat. Niet graag, o hoe heerlijk zou ze het vinden om hier te mogen Wijven toekijken, - maar ze gaat, sluit zacht en behoedzaam de deur achter zich.

Twee schoone handdoeken hangen bij de waschtafel Er hgt 'n nieuw stuk zeep, 'n ongebruikt nagelborsteltje. Welk 'n zorg heeft madame Paparigopulos (nu weet Charlotte de naam!) voor haar gasten. - Vlug even 't japonnetje mt om hals en gezicht te verfrisschen. Heerlijk, dat koele water!

Als Charlotte het hoofd weer uit de witte, wijde waschkom heft, staat madame Blanche in de kamer, sluit.juist de deur achter zich, bemerkt met eenige ontstemdheid Charlotte's verlegen gebaar. Maar, m'n hemel! Ze zal toch met verlegen zijn?! Madame Blanche is toch óók 'n vrouw!

Nou, of madame Blanche 'n vrouw is.

7.ün ze daar in Holland allemaal zoo preutsch? Waar moet

Sluiten