Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is in den laatsten tijd zoo erg geworden met vader.

De kinderen zingen van de herders tot alle schaapjes een voor een 'n kijkje in den stal hebben genomen, dan beginnen ze met het Driekoningenlied:

„Drie wijzen met wierook Kwamen van verre,

Zij volgden Zijn sterre naar Bethlehem.

Herders en wijzen

Komen Jezus prijzen.

Venite adoremus

Venite adoremus

Venite adoremus, Dominum...''

Het is nu lichte dag over den koren-Enk. Een klok begint te luiden, belerend, bengelend, donker, licht..., uit de diepte naar de hoogte, en weer naar de diepte, een dwarreling van klanken als bladerval op den stormwind gedragen over het veld tot in de buurtschap...

„Onze klok," jubelen de kinderen, „dat kun je duidelijk hooren. Maar wij zijn ook de oudsten zegt moeder, daarom moeten

Sluiten