Het begrip element in zijn historisch-wijsgeerige ontwikkeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar