Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods en des Lams. In het midden van hare straat, en op de eene en de andere zijde der rivier wus de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht: en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn; en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars, noch licht der zon van noode hebben; want de Heere God verlicht hen; en zijn zullen als koningen heerschen In alle eeuwigheid (Openb. 21 : 10 tot 22 : 5).

Dan viert de bruid eeuwig feest

De Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet

Amen.

Sluiten