Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Ignis in aqua valebat supra l suam virtutem, et aqua exstinguen- | tis naturae obliviscebatur.

20. Flammae e contrario, corruptibilium animalium non vexaverunt carnes coambulantium, nee dissolvebant illam, qua? facile dissolvebatur sicut glacies, bonam escam. In omnibus enim magnificasti popul um tuum Domine, et honorasti, et non despexisti, in omni tempore, et in omni loco assistens eis.

19. Het vuur overtrof in het water zijne eigene kracht17), en het water vergat zijn blusschend vermogen18).

20. Daarentegen beschadigden de vlammen niet het vleesch van tengere dieren, die er zich in bewogen19), en smolten niet de voortreffelijke spijze, die licht smeltbaar was als ijs20). Want in alles hebt Gij, Heer, uw volk groot gemaakt en verheerlijkt en niet verloochend, daar Gij te allen tijde en in alle oorden hun ter zijde stondt21).

eigen is aan land werd veranderd in iets aan water eigen» en verklaren dit met weinig grond: het land van Sodoma (v. 16) werd water, of met de Syr. vertaling: de woestijn werd eene waterbron (Ps. CXIII 8).

") Zie XVI 19.

") Zie XVI 17.

") Zie XVI 18.

*•) Zie XVI 22 volg.

**) In alle» enz.: daarom zal God nu ook zijn volk niet verlaten in de vervolgingen (zie de Inleiding). Volgens sommigen is dit boek niet geheel afgewerkt of het slot verloren gegaan; maar het vervolg van Israël's geschiedenis valt niet zooseer binnen het bestek van dit boek (zie de Inleiding).

Sluiten