Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Boek Ecclesiasticus.

INLEIDING.

Jesus, Sirach s zoon, is volgens ai de oude vertalingen en de eensluidende Joodsche en Christelijke overlevering de naam van den schrijver van dit boek, het laatste onder de boeken der Wijsheid. Daarentegen noemt de onlangs ten deele teruggevonden Hebreeuwsche tekst van bet werk op drie plaatsen niet Jesus, maar Simeon, den zoon van Jesus, als schrijver1), blijkbaar echter ten gevolge eener vergissing, door een afschrnver op de eerste der drie bedoelde plaatsen begaan2)! Die vergissing is intusschen geen reden om in twijfel te trekken wat

') L 27: «Wijze onderrichting.... van Simeon, denzoon van Jesus, den zoon van Eleazar — Sira's zoon». Verder in twee onderschriften aan het einde van het boek: «Tot zoover de woorden van Simeon, den zoon van Jesus, die genoemd wordt Sira's zoon», en: «Wijsheid van Simeon, den zoon van Jesus, den zoon van Eleazar — Sira's zoon». Dit laatste onderschrift werd waarschijnlijk aan h 27 ontleend.

s) Vermoedelijk misleid door L 24» (Hebr.): «Gestadig zij zijne liefde met Simeon*, sehreef hij v. 27 6: «Simeon, den zoon van Jesas», in plaats van Jesus, den zoon van Simeon». De verkeerde volgorde hier leidde tot dezelfde fout in de twee onderschriften. Het eerste van deze komt ook in de Syrische vertaling voor, maar daar juist.

23

Sluiten