Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. Et nunc mitte argenti talenta | Centum, et duos filios ejus obsides, ut non dimissus fugiat a nobis, et remittemus eum.

17. Et cognovit Simon quia cum dolo loqueretur secum, jussit tarnen dari argentum, et pueros: ne inimicitiam magnam sumeret ad populum Israël, dicentem:

18. Quia non misit ei argentum, et pueros, propterea periit.

19. Et misit pueros, et centum talenta: et mentitus est, et non dimisit Jonathan.

20. Et post haec venit Tryphon intra regionem, ut contereret eam: et gyraverunt per viam, qua? ducit Ador: et Simon, et castra ejus ambulabant in omnem locum quocumque ibant.

21. Qui autem in arce erant, miserunt ad Tryphonem legatos, ut festinaret venire per desertum, et mitteret illis alimonias.

22. Et paravit Tryphon omnem equitatum, ut veniret illa nocte: erat autem nix multa valde, et non venit in Galaaditim.

23. Et cum appropinquasset Bascaman, occidit Jonathan, et filios ejus illic.

24. Et convertit Tryphon, et abiit in terram suam.

25. Et misit Simon, et accepit ossa

L6. Zend dan nu honderd talenen zilver en zijne twee zonen als gijzelaars, opdat hij na zijne invrjjïeidstelling niet van ons afvallig F/orde, en wij zullen hem loslaten. L7. En Simon begreep, dat hij irglistig met hem sprak; desniettemin beval hij het geld en de knapen te leveren om geen groote vijandschap bij het Israëlietische volk op zich te laden, dat zou zeggen:

18. Omdat hij hem het geld en de knapen niet gezonden heeft, daarom is hij omgekomen.

19. En hij zond de knapen en de honderd talenten; en gene brak zijn woord eU liet Jonathas niet los.

20. En daarna viel Tryphon in het land om het te verpletteren; en zij trokken om langs den weg, die naar Ador voert; en Simon en zijn leger trokken rond naar alle plaatsen, waarheen zij zich begaven7).

21. Zij echter, die in den burcht waren, zonden boden naar Tryphon, dat hij zich zou haasten door de woestijn8) te komen en dat hij hun leeftocht zou zenden.

22. En Tryphon bracht zijne geheele ruiterij in gereedheid om in dien nacht te komen; maar er lag zeer veel sneeuw en hij kwam niet tot in het land Galaad9).

23. En toen hij bq Bascaman10) gekomen was, doodde hij daar Jonathas en zijne zonen.

24. En Tryphon keerde terug en begaf zich naar zijn land.

25. En Simon zond en nam het

meenen, dat Tryphon het achterstallige bedoelde van de eertijds door Jonathas aan Demetrius (XI 28) beloofde som.

') De sterke stelling, die Simon te Adida (v. 13) had ingenomen, belette Tryphon langs dien weg uit Ptolemaïs in het land, d. i. Judea, binnen te dringen ; daarom maakte hij met zijn leger eenen omweg langs Ador, heden Doera, dat een weinig ten westen van Hebron gelegen was in «Idumea», op de zuidelijke grens van Juda. Om nu Tryphon

af te werén trok Simon met zijn leger eveneens rond.

8) Door de woestijn van Thecue of van Juda, tusschen Jerusalem en de Doode Zee. . ...

") De Grieksche tekst is hier vollediger en heeft: en er was zeer veel sneeuw, en hij trok niet op (nl. naar Jerusalem) wegens de sneeuw, maar hij ging (oostwaarts, langs de Doode Zee) heen naar het land Galaad.

»°) Een stad van Galaad.

Sluiten