Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Joden, de Polen, de Georgianen, gemarteld worden. De redenaar wijst op de wereldlijke gevolgen van den anti-godsdienstigen strijd en duidt aan tot waar de organisaties van Moskou hun actie uitstrekken.

De heer SCHABERT, predikant in Riga, wiens naam niet op het programma voorkomt, maar die bij den aanvang der betooging aangekondigd wordt, geeft eenige uittreksels uit de duizenden brieven, die hij ontvangen heeft en die onbewimpeld den smartelijken toestand der orthodoxe en evangelische geloovigen schilderen.

De Russische Kapel brengt nog een couplet uit Ps. 115 en een loflied ten gehoore

0.T?nsJ?tte doet Dr- F- J- KROp. predikant bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam, een dringend beroep op den Volkenbond, het orgaan van sociaal, economisch, maar tevens ze^ delijk gemeenschapsgevoel.

Deze indrukwekkende betooging wordt besloten met het Lutherlied, dat door de gansche' vergadering staande wordt gezongen."

Sluiten