Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vergaderzalen, waar geestdrijvers, priesters en predikanten hun godsdienstige propaganda voeren."

Wie dus niet alleen geloovig is, héél, héél diep in z'n ziel, zonder er met één woord van te reppen, doch van z'n geloof getuigt en tot gemeenschappelijke aanbidding met andere geloovigen samenkomt, die voert „godsdienstige propaganda"; die is „reactionnair"; valt derhalve onder de wet en wordt als „politiek misdadiger" veroordeeld. Niet om z'n geloof, wel neen! Hoe zou het! Maar om z'n contra-revolutionnaire zienswijze! Kan het eenvoudiger? *)

Lees nu eens bij dat licht de berichten, die uit het bolsjewistisch paradijs tot ons komen. Bijv. het verhaal

*) Van onzen vriend F. Goudzwaard ontving ik dezer dagen den volgenden brief: Geachte Dr. Krop,

Verleden Zondag, 14 Februari, woonde ik een ochtend-bijeenkomst bij van de Ver. „De Dageraad", waar het communistische Kamerlid Louis de Visser sprak over: „Kerk en godsdienst als contra-revolutionnaire machten". De vergadering werd gehouden in het Roxy-theater. O.a. zei De Visser daar, sprekend over de „leugencampagne van dominé, pastoor en rabbi" Lz. de godsdienstvervolging:

„We zouden evengoed kunnen spreken over een communistenof anarchisten-vervolging. Want ook die worden er vervolgd. Zeker, we hebben een aantal priesters en zoo vermoord, maar die werden vermoord om hun contra-revolutionnaire daden. Want jullie moesten eens weten, wat dat tuig voor een contrarevolutionnaire streken uithaalt."

Hij beloofde daarbij eens speciaal te komen spreken in Rotterdam over de contra-revolutionnaire daden van de geestelijkheid. Over de protest-meetings van begin 1930 zei De Visser het volgende:

„Toen in verschillende plaatsen dominé, pastoor en rabbi samen op het podium kwamen om te protesteeren tegen de z.g. geloofsvervolging, heb ik op verscheidene plaatsen getracht bij die vergaderingen aanwezig te zijn, maar deze heeren hadden gezorgd, hun vergaderingen hermetisch te sluiten voor de communisten."

Ik laat de rest van het „betoog" van den heer De Visser voor wat het is, maar meende u deze dingen toch even te moeten melden.

Sluiten