Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nel onder de Hudson, automobielen, fotografie-artikelen, schrijfmachines, bioscopen, schoenen, kleeren in fabelachtige hoeveelheid, dat alles zijn de vruchten van de Amerikaansche machine, van de Amerikaansche techniek Amerika moge reactionnair zijn, kapitalistisch, imperialistisch, het moge een Sacco en Vanzetti ter dood brengen — toch, welk een natie zijn de Amerikanen. Ze zijn de meesters van de machine." 7)

En men zou zeggen, dat deze bekoring soms wederkeerig is. „Ik heb," zegt M. Dubois, in „Une nouvelle humanité" 8), „te Parijs op een conferentie interessante stemmen gehoord, door Amerikanen geuit in de crisis, die hen benauwt. De spreker heeft zijn best gedaan om een gevaar aan te wijzen, dat nog bijna onbekend was, te weten, dat een vierde deel van de Amerikaansche bevolking tegenwoordig gewonnen is voor de Bolsjewistische ideeën."

En ziehier de redeneeringen van deze pasbekeerden: „Sovjet-Rusland rust zich zoodanig toe, dat het ons den voorrang in de fabriekswereld nog zal rooven. Het is tegenwoordig het meest vooraanstaande land, wat wij nog onlangs waren. De groote ketting vindt men te Charkov, de grootste versperring over de Dniepr. Het eigenlijke, waar het op aankomt, is nu de eerste te zijn en het te blijven, wat het ook koste. Amerika is alleen machtig, omdat het zich altijd gedragen heeft overeenkomstig dit consigne. Wanneer zulk

7) Maurice Hindus: Humanity uprooted.

8) J. Dubois: Une nouvelle humanité, p. 307.

Sluiten