Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken dat in een zoo verafgelegen, zoo onbekend dorp, waar sommigen hun woningen nog deelden met varkens en kippen, eenvoudige boeren zich konden vereenigen tot een huwelijksplechtigheid, niet rondom een priester-duisterling, die maar onbegrepen ontboezemingen herhaalt tot een God, die niet bestaat, maar te midden van revolutionnaire liedjes en op revolutionnaire wijze, bruid en bruidegom getrokken door een tractor, een Fordson, pas rechtstreeks uit Amerika gekomen, welk een nieuwe tijd, welk een triomf. De Fordson, symbool van de menschehjke grootheid, van de machine tegen de kerk, van de wetenschap tegenover het bijgeloof, van den mensch zich aansluitende aan de natuur en haar beheerschende.

Een eenvoudig tooneeltje, maar van onmetelijk belang. Zonder twijfel overigens, waar de mensch bij ondervinding weet het ledige van deze ijdelheden, heeft hij behoefte aan andere werkelijkheden om zijn dorst naar 't bezit van zichzelf te lesschen.

't Is altijd de gestalte van den mensch, die groot maken wil. Bevrijd van de hinderpalen, trotsch op zijn vermogens, meester van zijn bestemming en van het heelal, dat hij zich schept. Niet maar de mensch alleen, de mensch van het type Napoleon of Nietsche, maar dank zij het genie van Marx, die zeer goed gevoeld heeft de behoefte aan collectieven trots, welke evengoed in ons vastgeworteld is als de geest om te heerschen, de menschensoort, de menschelijke groep, de menschheid.

Hoogheids-gezag dat zich zelf misleidt,

Sluiten