Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra.

Thans zijn we aan de derde vraag: Zal de toekomst de offers rechtvaardigen, die in den overgangstijd gebracht zijn? Laat ons vooreerst opmerken, dat de lichte gymnastiek, waaraan we ons overgegeven hebben om in die toekomst te zien, niet kan uitloopen op precies aangegeven resultaten. En ook wij hebben de zaak voor het Bolsjewisme op z'n gunstigst genomen, in de onderstelling, dat alles best zou loopen.

In ieder geval de gouden eeuw van het Bolsjewisme hangt nog in de nevelen van een verre toekomst. Als zij werkelijkheid wordt, zal dat de ondergang van onze beschaving zijn, de verdwijning van de instellingen, die de steun van ons leven zijn. Alles is waarschijnlijk, zelfs zeker, niet volmaakt bij ons. Maar wij hebben de ondervinding der eeuwen, waarop wij door een langzame evolutie ons sociale huis hebben gebouwd. Wij zullen duizend middelen hebben om te werken aan zijn verbetering, terwijl we blijven in een socialen toestand, die ons eigen is en dien wij waardeeren. Bolsjewisme echter beteekent vernietiging van heel het verléden voor een vaag ideaal van de dictatuur van het proletariaat.

Het antwoord op de derde vraag dringt zich op: De Bolsjewistische toekomst, zoo ver en zoo vaag, veroordeelt eerder de misdaden en de ellende, die men wil kwalificeeren als slachtoffers van een gewaande overgangsperiode, dan dat ze die zou rechtvaardigen.

In de conclusies, die we daareven vaststellen hebben we geen melding meer gemaakt van Rusland. Men zal niet genoeg kunnen herhalen, dat het Bolsjewisme, dat proefnemingen in Rusland heeft gedaan, door den wil van zijn leiders bestemd is om zich uit breiden over de geheel e

Sluiten