Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOLG BROCHURELIJST

47 Hel leven en lijden van de vrouw in Sowjet-Rusland „ 0.39

48 Dr» F, J. Krop, -Plicht en Roeping der Christenen ten opzichte van de vervolgden in Sowjet-Rusland „ 0.20

49 Grepen uit Finland's verleden (met een inleidend woord van Dr. Krop] ,, 0.20

50 Dr. Raymond Devrient, De sociale consequentie van het Bolsjewistische regime „ 0.40

51. Dr. A. Ehrt en Dr. J. Schweickert, De bolsjeviseering van Duitschland „ 0.35

52 Dr. F. J. Krop, De beteekenis van Finland in den huidigen cultuurstrijd „ 0.35

53 Dr. F. J. Krop, Waarom maakt gij U toch zoo druk over Rusland? , 0.30

54 Dr. F. J. Krop, Ons parool in den strijd tegen het bolsjewisme: Godsdienst, Gezin, Gezag : ,0.20

55 Prof. A. Leceri, Het recht van weerstand in de H. Schrift en meer bepaald in het Evangelie 0.15

56 Godsdienst, Gezin, Gezag „ 0.40

57 Dr. F. J. Krop, „Het communisme is het Koninkrijk Gods" 0.20

Wat te denken van deze stelling?

58 Dr. J. R. CaUenbach en Dr. F. J. Krop. Enkele opmerkingen

naar aanleiding van de Jodenvervolgingen in Duitschland 0.25

59 Dr. F. J. Krop. Karl Marx, de apostel van den haat „ 0.25

60 Henri Glass, Beschouwingen over de moderne Bolsjewistische Revoluties „ 0.20

61 Dr. F. J. Krop, Het Marxisme als economisch en sociaal systeem 0.20

62 Dr. F. J. Krop, Is one in Russia exposed to severe persecution merely

on the ground that one is a believer? j „ 0.15

63 De G.P.Oe. of de gruwelen der Russische geheime Staatspolitie , 0.20

VLUGSCHRIFTEN.

over de Russische Geloofsvervolgingen en het Communisme, uitgegeven door de Chr. Mannenvereen. „GIJ zljt allen Broeders", le Pfjnackerstraat 102-106, Rotterdam. (Gebouw „Geloof en Vrijhei^" ) No. TITEL. Pnjs

— Dr. F. J. Krop, Radiotoespraak over de geloofsvervolgingen ƒ 0 05

— Arbeiderstoestanden in het Sovjet-Paradijs 0.05

— Laatste overdenkingen van een door de Gepeoe ter dood veroordeelde 0.05

— Wat ik in Rusland gezien heb in 1929—1930 0.10

12 Teleurgesteld terug uit Sovjet-Rusland 0.05

14 De vernieuwde actie der Godloozen 0.05

15 De Russ. geloofsvervolgingen en'de plicht der Christenheld .. 0.!U

17 Een en ander over de handelstaktiek van Sovjet-Rusland en

wat daarmee samenhangt 0 15

18 Hoe ze andersdenkenden deu dood Injagen 0 " 0

19 Het bestaan van Communistisch gevaar ln de koloniën 0.03

20 Dr. O. Schabert, Godsdienstvervolging of Godsdienstvernietiging? 0.05

25 Prof. Dr. L. Hjin, Het gezin in gevaar 0.06

26 Prof. Dr. Auhagen, De waarheid omtrent den godsdienstigen toestand ln Sovjet-Rusland 0 10

27 De Russische Kerk en de Sovjet-Begeering 0.06

28 P. Jankowski-Junosze, Russische kerken ln Sovjet-Rusland

en daarbuiten 0.15

29 Prof. Dr. Korenchewsky, Eendracht maakt macht 0 08

30 Dr. F. J. Krop, De Paaschcampagne der Godloozen en wat

zy ons te zeggen heeft 0.12

31 Tschegolev (naar), Het antl-godsdlenstlge werk onder de kinderen ln Rusland 0.08

32 N. A. Klépinine, De godsdienst en de nieuwe comm. cultuur „ 0.12

33 Annie Wieck, Een beeld uit Sowjet-Rusland 0.08

34 De gruwelen der concentratiekampen van de Sowjet-Unle ,, 0.05

35 Prof. Dr. Iwan Hjin, Hoort de signalen! 0.08

36 O. Hausdorf, De Joden en het Bolsjewisme 0.08

37 Berichten over den toestand der Orthodox-Russische kerK bulten Rusland, enz 0.08

38 Rev. E. A. VValsh, Voornaamste stellingen v. de Sowjetsche propaganda tegen de Protestbeweging en de weerlegging ervan 0.08

Sluiten