Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wat voor belang zouden mijn berichtgevers, wier namen en adressen ik gaarne wil geven aan ieder onpartijdig onderzoeker, bij een opzettelijke misleiding hebben? Wat voor belang zou ik er zelf bij hebben?

Ik weet het antwoord op die vraag van een bepaalde zijde: „Uw Kerk, Uw positie, staan op het spel en daarom maakt ge U zoo warm", zoo wordt ons met snijdend sarcasme voor de voeten geworpen. Maar dergelijke beleedigende en grove opmerkingen leggen mijn berichtgevers en ikzelf rustig naast ons neer. Wie niet anders dan lage motieven bij anderen weet te veronderstellen staat zelf niet hoog, en wie slechts egoïsme ziet, heeft het aan zichzelf te wijten, dat men zijn eigen onbaatzuchtigheid in twijfel trekt.

Niet om de Kerk gaat het in de eerste plaats; ook niet om de positie van haar voorgangers. Maar om het geloof in den levenden Christus, dat Moskou met wortel en tak zou willen uitroeien, om het geloof als zoodanig waaraan het bolsjewisme, met een cynisme zonder weerga, den dood heeft gezworen.

Dat met het religieuze probleem ook allerlei economische en staatkundige vraagstukken verbonden zijn, spreekt van zelf. Men kan hier wel onderscheiden, doch niet scheiden. En niemand zal het ons kwalijk nemen, dat wij van ons standpunt, als geloovigen, ook de andere vraagstukken bezien, al zullen wij ons er wel voor wachten ons uit te geven voor deskundigen op een terrein, dat wij slechts schoorvoetend betreden en waar wij toch nog alle dingen louter van de religieuze en moreele zijde wenschen te bezien.

Wie mijn laatste drie radiotoespraken heeft gevolgd, begrijpt mijn bedoeling.

En ik blijf geheel in de lijn, wanneer ik voor mijn causerie van hedenavond het resultaat van

*)• Karl Marx, de Apostel van den haat Het Marxisme als economisch en sociaal systeem.

Het Marxisme in Sowjet-Rusland toegepast.

Sluiten