Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mag ik U herinneren waarover die zaak liep? Men zou dat, aan de hand van Uw schrijven, wellicht uit het oog kunnen verliezen.

De heer J. Lammers insinueert op laffe wijze, dat de gelden, die hier verzameld worden ten bate van de noodlijdenden in Rusland niet tot hun bestemming komen.

Hij doet zelfs een beroep op de waakzaamheid van den Officier van Justitie.

Nu daag ik hem uit, om die beschuldiging zóó te uiten, dat de Officier van Justitie zich inderdaad met de zaak kan gaan bemoeien. Geef hem de namen van de meest vooraanstaande personen in bedoelde hulpactie, en verklaar nüj bereid ook hun buitenlandsche correspondenten te noemen.

Kan het royaler?

Nu kan die uitdaging hem niet meer bereiken, zóó dat iedereen er van op de hoogte is, omdat Gij, sinds de opheffing van „De Nieuwe Pers" geen relatie onderhoudt met „linksen* bladen"; of laat ik liever zeggen: met bladen waar men er dergelijke Sowjet-methoden op na houdt.

Maar ik mis in Uw schrijven een woord van leedwezen over het „lichtvaardig" opnemen van het schandelijke stuk, dat mij naar de pen deed grijpen, en de vraag hoe gij Uw fout als hoofdredacteur kunt goed maken.

In de plaats daarvan krijg ik van U:

le. een opmerking over de „lichtvaardige wijze waarop ik mijn oordeel vel"(?);

2e. een wraken van mijn bronnen, behalve Hindus (wel zeker, die is persona grata bij de C. P. H). Maar.... Dr. Schabert, Serge de Chessin, Mevr. Roland-Holst, Dr. van Dillen, niets van dat al is „eerste rangs";

_3e. _ een wraken van de berichten die bijv. uit Riga komen, daar genoemde stad een „leugencentrum" is;

4e. een aanvaarden van de geloofwaardigheid der H.H. Herriot en Delbos;

5e. een bewering, die menigeen zich de oogen zal doen uitwrijven, n.1. „dat de binnenlandsche vrede in Rusland veel grooter is, dan in welk

Sluiten