Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten leidden; niemand verwonderde zich daarover, niemand schonk er eenige aandacht aan, het was blijkbaar een gewoon, steeds voorkomend feit.

Daar valt vlak voor ons een vrouw op het trottoir neer; zij zal sterven van uitputting; niemand blijft staan, niemand geeft eenige aandacht aan haar. Men raadt ons, om ons ook maar niet op te houden, als wij onaangenaamheden wilden voorkomen. Wij wachtten echter de komst van politie-agenten af.

Zij heten mannen komen, die de vrouw wegvoerden: intusschen was zij gestorven. Men sleept het lijk weg als van een gestorven kat..

Men heeft ons gevraagd deze vraag te willen beantwoorden: „Kan men verwachten, dat de levensomstandigheden beter zullen worden na den nieuwen oogst, als die goed is?" Wij kunnen met zekerheid verklaren: „Neen."

De slachtoffers van den hongersnood loopen in de duizenden, zonder dat hun aantal met juistheid vastgesteld kan worden, zelfs niet bij benadering. In sommige steden van de Oekraine en van Wit-Rusland gaf men ons op als cijfers voor de vermindering der bevolking in den tijd van één jaar: nu eens 40 % en dan weer 60°/o. Wat het platteland betreft, we hebben met eigen oogen zijn ontvolking geconstateerd.

Gedurende den oogst heeft de bevolking van de steden een groot aandeel genomen in het akkerwerk. In sommige streken werd de stedelijke bevolking, kinderen inbegrepen, tot dit doel gemobiliseerd. Zoo is men er in geslaagd om de hoeveelheid koren bijeen te krijgen, die het gouvernement voor eigen gebruik meende noodig te hebben. Zal deze hoeveelheid voldoende zijn om de bevolking der steden van voedsel te voorzien? Dit hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid, die uitgevoerd zal worden. Men weet, dat de Sovjets hun export opdrijven tot de uiterste grenzen: zoowel van grondstoffen als van industrieele voortbrengselen, voor zoover hun kwaliteit goed genoeg is om ze op de buitenlandsche markt te plaatsen. Wanneer men in Rusland u wil •vertuigen van de goede kwaliteit van een

Sluiten