Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwierf, daarom moest de kleinzoon zijn geboorteplek in het vreemde land verlaten en is hij in het moederland weergekeerd.

Daarom is mijn vader verbannen en leeft deze reeds voor het 5e jaar in sneeuw en ijs.

Het 5-jaarsplan, het experiment van het Bolsjewisme, heeft ons over het laatstgenoemde maar al te goed opheldering gegeven. Op welke wijze en hoe dikwijls, zal in het navolgende naar mogelijkheid en kunnen gezegd worden.

Veel zal ongeloofüjk lijken.

Onmogelijke vergrijpen tegen elke menschelijke orde, gebeurtenissen, die het Communisme als een her^nschimmige, praktisch onuitvoerbare gedachte openbaren, die het socialisme onder den voet treden. En toch zijn het alles daadzaken, die zich zoo toegedragen en zich nog verergerd hebben, en die ik zelf gezien of aan eigen lichaam heb ervaren. . Hét zgn mede deelingen door menschen, die nog door de wurgende hand van het Bolsjewisme worden achtervolgd.

Economisch gevolg der revolutie en bloei van 1924—1928.

Hoe was het na de revolutie? Hoe was het Vóór het 5-jaarsplan? Door de revolutie en het oorlogscommunisme, die van 1917 tot 1924 duurden, was het Russische volk totaal verarmd. Veel land, geheele landstreken werden niet bewerkt, daar de trekkrachten ontbraken. Daarbij kwam nog de misoogst van 1921 en daarbij de verschrikkelijke hongersnood.

In dat Jaar werd ook de nieuwe agrarische regeling doorgevoerd. Al het land werd gelijkelijk per hoofd verdeeld. In de Duitsche nederzettingen, die veel land bezaten, werd het gesteld op 4 hectaren per hoofd. Daarmede was echter het Duitsche landbezit nog lang niet opgedeeld, en viel het den Russen toe. Het was immers ook geen privaatbezit meer, maar behoorde aan den Staat Zoo ontstonden in deze eens zuiverDuitsche streken, Russische nederzettingen.

Het aaneengesloten blok van 64 Duitsche nederzettingen was uiteengescheurd. Overal

Sluiten