Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een arbeider verdient vanaf 75 Roebel per maand. Brood krijgt een arbeider 800 gram per dag, een bureau-arbeider 400 gram en dat wel op speciale kaarten. Dan krijgt men per maand 400 gram suiker, 500 gram visch en 7 Kg. aardappelen. Bovendien iederen middag in de eetzaal een bord groentensoep en een lepel aardappelen of meelspijs. Prijs 35—50 kopeken. Dat is echter ook alles, wat een arbeider tegen normale prijzen kan krijgen.

Arbeidersvrouwen en kinderen krijgen 400 gr. dagelijks en maandelijks 400 gr. suiker en 3,5 Kg. aardappelen. Het middagmaal valt weg. Invalieden en kostgangers krijgen hetzelfde, alleen 100 gr. brood minder.

De werkdag duurt 7 uur. De overige vrije tijd heeft men echter ook noodig om brood te koopen. Voor de broodwinkels staat den ganschen dag een lange rij van 100 tot 200 personen. De verkooper moet ieder nauwkeurig zijn 300, 400 of 800 gram brood afwegen, 's Avonds wordt de winkel gecontroleerd. Is er een tekort, dan moet de verkooper dat uit eigen zak vergoeden. Het is bepaald onmogelijk, zonder een tekort te werken, als de verkooper 3000 Kg. in eens ontvangt en dat dan bij 300, 400 gram verdeelen moet, Is het tekort meer dan 4 Kg. dan beschouwt men het als moedwillige verkwisting van Staats-eigendom en de verkooper gaat de gevangenis in. Drie jaar is de mildste straf daarvoor.

Voor verkwisting van staatseigendom veroordeelt men sinds Juli 1932 zelfs ter dood. Op welke wijze men van deze wet gebruik maakt, toont het volgende feit:

Een paar bejaarde Duitsche vrouwen uit mijn vaderland rapen op den rijweg maïskolven op, die van een kollektiefwagen gevallen waren. Zij werden beschuldigd de maïs van de Kollektief en dus van den Staat gestolen te hebben. De eene vrouw werd ter dood veroordeeld en de andere tot een driejarig verblijf in een concentratiekamp.

Om verder het leven van den arbeider in Moskou te schilderen, moet ik eenige prijzen noemen. Van wat een arbeider uit de gemeen-

Sluiten