Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bosschen van het Siberische Taigawoud? Misschien heeft men hem ook wel dood weggeworpen in de moerassen, zooals men het met doode honden doet.

Vader Seraphim leeft evenwel voort in de herinnering van zijn biechtkinderen, de man in zijn afgedragen priesterkleed en met zijn schoeisel van boombast. Hij had geen landbezit, geen huis, geen brood; alleen. maar een arme familie. En toch heeft nooit iemand een opstandig woord uit den mond van dezen prediker van Christus gehoord.

Wie zoo sterft, sterft heerlijk.

De oude priester W. was een ontwikkeld man. Hij bestudeerde de oude Grieken en zocht in hun werken naar sporen omtrent een voorvoelen van Christus' Komst. Toen in 1918 de revolutie uitbrak, verliet hij de' stad met haar woelingen voor een afgelegen dorp, om geheel voor zijn studiën te kunnen leven. De jaren vergingen. Wonderlijk genoeg bleef hij buiten den gezichtskring van de G.P.U.

Daar werd het parool uitgegeven, den godsdienst „geheel en al" te liquideeren. Ook bij den ouden kluizenaar werden huiszoekingen verricht. Men vond allerlei klassieke citaten bij hem, welke citaten geschreven waren op de rugzijde van een manifest, dat de Engelsche generaal P. tot het Russische volk gericht had, toen de Engelsche regeering in 1918/'19 in het Noorden van Rusland troepen had doen ontschepen. In dit manifest wendde de generaal zich tot het Russische volk met de verklaring, dat hij uit liefde voor Rusland tot hen gekomen was, om hen van het Bolschewistisch juk te bevrijden. Het manifest was op uitstekend papier gedrukt en daar papier in Rusland een groote zeldzaamheid is en goed papier bijna niet is te verkrijgen, had Vader W. dit materiaal gebruikt, om zijn uittreksels daarop te schrijven.

Vader W. werd gevangen genomen en beschuldigd van het verspreiden van contrarevolutionnaire oproepen, ofschoon deze oproep

Sluiten