Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede periode van het vijf-jarenplan breekt aan: de boer kan zich niet onderwerpen aan de collectiviseering, zooals het gouvernement dat wilde. De concentratiekampen zijn vol. De G.P.Oe. heeft reeds meer dan 2000.000 gevangenen opgesloten. In het nieuwe kamp te Baikal bevinden er zich niet minder dan 450.000, in Dmitrovsk 180.000, in Solovki meer dan 200.000, en er zijn nog onmetelijke kampen in den Oeral, aan den oever der Kaspische Zee, aan de Wolga, in 't Verre Oosten, in Siberië (Koungour), in Viatka, Petchora, Katlass, enz.

De G.P.Oe heeft zich een grenzelooze macht geschapen met een leger van slaven, die 16 uur per dag werken, die gevoed worden met 400— 700 gram zwart brood en met soep, die de honden hier niet zouden eten. Niet de aristocratie of de bourgeoisie, wie het onder het oude regime wel ging, lijden nu, maar de boer.

Het gouvernement, zoogenaamd socialistisch of communistisch, strijdt tegen het volk Het is een strijd nog onverbiddelijker dan gedurende de eerste periode, het strijdende communisme.

Toen ontnam het gouvernement aan den boer zijn brood, nu — het brood en ook het recht om zijn brood te teelen op zijn eigen manier.

Misschien is het noodig voor den triomf van het socialisme en het communisme. Misschien zal ons dit tot een nieuwe aera brengen? Ik weet het niet. Maar duizenden mannen, vrouwen en zelfs kinderen sterven in de gevangenenkampen. Wanneer ge in de Sovjet-bladen leest, dat 30 of 35 of een ander getal boeren zijn gefusilleerd voor diefstal van koren, voor nalezing op de akkers, vergeet dan niet, dat het levende wezens zijn Wat is hun misdaad? Het niet met enthousiasme aanvaarden van het lot der proletariërs zonder huis en haard. Ga dan naar den eersten den besten boer van uw land en vraag hem, of hij zijn grond, zijn huis, zijn koe, al zijn goed zou willen opofferen voor het socialistisch regime en oordeel dan over hetgeen de Russische boer te verduren heeft.

En de toestanden bij de arbeiders?

Ja, die vormen een bevoorrechte klasse. Zij

Sluiten