Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij zijt wel gelukkig als ge 200 gr. vleesch per week krijgt en soms ook een beetje groente, maar hiermee is 't ook uit met de zaken, die de Staat tegen lage prijzen aan arbeiders en andere burgers geeft.

Ongelukkig is het onmogelijk, ondanks de geroemde soberheid van het Russische volk, van dit rantsoen te leven en we beginnen de krachttoeren van de huishouding in evenwicht te houden.

Veronderstel dat ge aan huur en rantsoenen hebt uit te geven 30 r., dan blijven er dus 70 over voor de geheele huishouding. Gij moet nu naar de verboden markt

Een stukje vleesch is heerlijk in de soep, maar dat kost 15 r. per kilo van uw maandelijksche 70 r. Boter 45 r. per kilo; spek 45—50 r. per kilo.

Kunt ge u nu voorstellen, wat deze 120 of 150 r. beteekenen bij deze prijzen van vleesch, boter en spek Vier of vijf kilo boter of spek voor een heel maandsalaris.

Hoe moet men nu de huishouding inrichten?

De huismoeder gaat naar de vuile en schrale markt, zjj vraagt naar de prijzen, terwijl ze zoekt naar iets dat ze zou kunnen koopen.

Melk 2 r. per liter. Op de kaart wordt 't slechts geleverd voor kinderen beneden de 2 jaar.

Aardappelen: deze prijzen varieeren sterk naar de jaargetijden In den herfst kan men ze krijgen voor 20 a 30 r. per kilo, in de lente betaalt men 50 r. voor één enkelen aardappel.

Kool tegen ongeveer denzelfden prijs, wortels en uien nog duurder, altijd 3 a 4 r. per kilo.

Maak nu. de rekening maar.

En nu de kleeding nog, al is 't alleen maar om uw arme lichaam te dekken

Op uw kaart hebt ge recht op een paar schoenen per jaar.

Dat kost 20—25 r. De schoenen zijn van slechte kwaliteit, zoodat ze nooit een jaar duren. Zonder kaart maar in de winkels van den Staat betaalt ge 40—50 r. per paar en is het bovendien nog zeer moeilijk om ze te krijgen

Sluiten