Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgemaakt voor een rooverij-onderneming, dan staat de verklaring van die nieuwe verhouding geschreven in de teekens, die den hemel in het Verre Oosten doorklieven. Wij vertrouwen het niet. Wij kunnen niet medewerken aan de daad, die aan Sovjet-Rusland een prestige verstrekken zal, dat zij nog niet bezat.

Wfl zullen waken. Er zal gesproken moeten in naam van het menschelijk geweten.

Maar de teerling is geworpen. Alea jacta est. Wij geven de voorkeur aan de rol van hem die waarschuwt. Wij willen hopen, dat de toekomst ons van overdreven wantrouwen zal beschuldigen. Wij rekenen er op, dat alle andere staten ons zullen helpen verhinderen, dat Genève zou veranderd worden in eén haard van ondermijnende propaganda. Wij zullen waken, dat is onze plicht. Voorloopig is het ons voldoende, dat Sovjet-Rusland niet met algemeene stemmen in den Volkenbond is gekomen, niet met een volkomen vergeten van zijn verleden en met een eere-kroon.

Wanneer de Sovjet-Unie zal zijn toegelaten, dan zullen de Volkenbondsraad en Volkenbondsvergadering komen te staan voor verschillende vragen, die open blijven. De resoluties der Volkenbondsvergadering betreffende de onafhankelijkheid van Georgië zullen niet ten doode inslapen. Armenië, Oekraïne en nog andere streken zullén mannen met een hart zien voortgaan, zich met hen te bemoeien. Men zal niet moeten zeggen: Die vraagstukken zullen zich niet meer voordoen. De sympathie der beschaafde wereld is met de helden, die hun leven en vrijheid verdedigen. Deze vraagstukken zijn dus niet opgelost door verjaring.

En bovenal, wanneer de Sovjet-gedelegeerden te Genève zullen zijn, dan hopen wij zeer, dat hier stemmen zullen opgaan om, in naam van het menschelijk geweten, uitleg aan hun regeering te vragen. Zij zullen die anti-godsdienstige propaganda, die in de annalen der menschheid haar gelijke niet kent, openlijk bekend maken.

Sluiten