Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Schrijver van het verhaal, dat wij hier publiceeren, mag noch kan zijn naam zeggen. Vrouw en kinderen bevinden zich n.1. nog in het Sow-

jet-paradijs en doch wie de toestanden

kent, weet nu al genoeg.

Het zij mij voldoende hier mede te deelen, dat pastor W. L. Jack van Wernigerode voor den man en zijn berichten instaat. Meer behoef ik niet te zeggen.

God zij de familie van den ongenoemden broeder genadig, en niet minder al die ongelukkigen, die nog steeds zuchten onder het meest ondraaglijke juk.

Jan. '35. F. J. KROP.

Sluiten