Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politieke gevangenis in gebracht, alwaar

ik den tijd van .... tot .... onder plagerijen van heel gemeene soort moest doorbrengen. Men wou mij dwingen te bekennen, dat ik als opruier en spion werkzaam was geweest en tot een contra-revolutionnaire organisatie, waarvan ik niets wist, had behoord. Dit was voor mij een heel zware tijd en ik was de wanhoop nabij.

Den ..stén .... werd ik naar de gevangenis

in overgebracht, waar ik onder een even

strenge bewaking leefde. Ten slotte werd ik met nog een ongelukkige onder bewaking van drie Gepeoe-mannen naar een spoorwegwagon

gebracht en naar getransporteerd, waar

wij toen den ..sten om ongeveer 10 uur

aankwamen. Daar werden we weer opgesloten en 's avonds om ongeveer 11 uur door vier militairen naar de vier K.M. verwijderde grensrivier geleid. Hier werd ons bevolen, de schoenen uit te trekken en de rivier, die gelukkig niet diep was, door te waden.

„Nu kunt ge gaan waarheen ge wilt, maar naar Rusland moogt ge niet terug komen, als het leven jullie lief is," zoo luidde het bevel.

Zoo gingen we dan in een pikdonkeren nacht op vreemden bodem, tot aan het 2 K.M. verwijderde gehucht .., waarvan we het electrische licht konden zien, en dat ons als wegwijzer diende. Daar we nu geheel zonder middelen van bestaan waren en ook geen legitimatiepapieren bezaten, werden we weer opgesloten en den volgenden morgen aan de grenswacht overgegeven. Een officier verklaarde ons, dat we moesten afwachten, tot een rechter van instructie uit de hoofdstad van het district, dien hij reeds bericht had, zou komen, en het onderzoek ter hand nemen zou. Voorloopig moest lnj ons echter weer laten opsluiten. Toch werden we eenigszins fatsoenlijk behandeld en kregen goed te eten en een slaapplaats.

Den volgenden dag kwam de rechter, een echt intelligente heer. Om 10 uur 's morgens werd ik door een soldaat naar hem in de kanselarij toe gebracht. Nadat hij mij begroet en zich van mijn onschuld overtuigd had, moest ik hem alles, wat ik van Rusland wist, vertellen, hetgeen hij allemaal noteerde. Ondertusschen werd

Sluiten