Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar ten dienste staande middelen, wordt uitgeroeid, terwijl eenzelfde gevaar ons overal bedreigt.

Dan krijgen wij de uiteenzetting van de Antigodsdienstige grondslagen van het Marxisme en van het Communisme, waarbij ik eveneens reken op de instemming van mijn collega, in deze materie geheel thuis.

De teekening van den strijd van het Bolsjewisme tegen het geloof in Sowjet-Rusland, de kunstig in elkaar gezette actie tegen Kerk en religie in het vroegere Tzarenrjjk, zal ons niet lang bezig houden: Ds. Buskes deelt hier geheel mijn verontwaardiging en gevoelt iets van de moeilijkheden waarvoor Moskou's officieele leugens ons stellen.

Dan krijgen we de toepassing van het antigodsdienstige Marxisme en haar gevolgen in Eusland. Kan mijn collega zich eenigszins indenken in mijn gemoedstoestand bij het neerschrijven van die blz. 12—20?

Men zegt wel eens: „iets met zijn hartebloed schrijven." Nu houd ik niet van groote woorden, en over-sentimenteel ben ik —• voorzoover ik mijzelf ken — niet; maar ik overdrijf niet als ik zeg, dat ik met vochtige oogen aan dat gedeelte van de Wereldactie heb gewerkt, terwijl stapels noodkreten van onze vermoorde broeders en zusters voor mij lagen. Aan dergelijke lectuur raakt men nooit gewend. De oorspronkelijke brieven liggen ter beschikking van Ds. Buskes, als hy die noodig mocht hebben om geheel te worden overtuigd; bovendien stel ik een heel literatuur-lijstje over den ontzettenden toestand tot zijn beschikking. Op ditzelfde moment ben ik bezig met het boek van Tatiana Tchernavina: „Echappés du Guépéou," dat ik zeer ter lezing aanbeveel, met nog andere werken, even ontroerend als dit ongekunstelde verhaal.

Doch ik maak mij hier ongetwijfeld schuldig aan wat de Franschman noemt „enforcer des portes ouvertes" of „prêcher un converti". Mijn geachte collega is even ontroerd als ik; hij zegt niet met de Communisten: „alles gelogen"; neen, hij weet wel beter, en deelt mijn diepgevoelde smart voor 100 %.

Sluiten