Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den tijd van één tot 7 dagen, in buitengewone gevallen van tien en zelfs veertien dagen, houdt hem een heel jaar staande, en op de herinnering teert hij tot aan de volgende ontmoeting. Men heeft geen verbeelding noodig om te begrijpen, hoe hard een man slooft en werkt, als hij weet dat er kans is op samenleven met zqn geliefden en dierbaren, al is het dan slechts voor een paar dagen.

Een ander en niet minder krachtig middel is vermindering van straf. Iedere gevangene, hoe hopeloos zijn toestand mag zijn, leeft in de gedachte eens vrij te zijn en de Ogpu rekent hier op, om het laatste grijntje kracht uit hem te halen. In Augustus 1931 werd een Ogpu besluit over de „berekening der arbeidsdagen" plechtig in alle kampen bekend gemaakt.

Voor die gevangenen, die hun plichten voorbeeldig vervuld hadden, zouden 3 maanden voor 4 gerekend worden, met andere woorden: een vonnis van 4 jaren kon omgezet worden in een van drie. Van die gevangenen die'vrijwillig er in toestemden, boven den aangegeven tijdsduur te werken, zichzelf verklarend tot „stootploeg" en in speciale brigades opgenomen als „enthousi asten voor het 5 jaarsplan" of „Bekeerde werker" konden twee maanden rekenen als drie. Zij die dus tot 3 jaar veroordeeld waren, hadden dan hun vonnis tot 2 teruggebracht.

De Ogpu maakte wereldkundig, dat de bouw van het White Sea-Baltic kanaal het grootste werk was, dat in den laatst en tijd was uitgevoerd en dat het een wonderwerk was.

En toen, nadat de veroordeelden zich geheel gegeven hadden aan een onderneming ver boven hunne krachten, werd op den len Juni 1933 afgekondigd, dat de „Berekening der arbeidsdagen" werd gestaakt. Dat beteekende, dat zij die 6 tot 9 maanden hadden inverdiend, hun vonnis weer verlengd zagen.

Een nieuwe verlokking was: „de belofte van begenadiging".

In den zomer van 1933 werd de amnestie, die alleen de 70.000 veroordeelden van het White Sea-Baltic kamp betrof, plechtig in alle Sovjetbladen afgekondigd. In werkelijkheid was het in geheel geen amnestie, maar alleen een her-

Sluiten