Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(The Manchester Guardian Weekly).

Meestal sluiten regeeringsbesluiten de kerken of geven deze de macht, om kerken tè sluiten. Men kan ze ook sluiten of verbeurd verklaren door middel van zware belastingen, die op de gebouwen der kerk gelegd worden (oogenblikkelijk of op korten termijn) bij niet directe of niet. totale betaling. Een ander decreet, van meer belang nog, is dat volgens welk het geoorloofd is, de kerken verbeurd te verklaren, als de plaatselijke overheden het noodig achten, om het gebouw ten algemeenen nutte te gebruiken. Zij hebben daartoe alle vrijheid. Ontelbare xerken zijn op die manier gesloten en afgebroken onder voorwendsel, dat zij het verkeer belemmerden ■— vooral schoone en oude kerken in Moskou, waaronder de kerk Sint-Paraskeva in de Okhotny). Ze zijn veranderd in schuren, bioscopen, thee-salons, clubgebouwen, winkels, i'estaurants en W.C.'s. — In Moskou kan ik het geval aanwijzen van een kerk, die veranderd is in een publiek badhuis (het is een kapel van Sint- Tykkou op het Arbatplein. De kerk van Sint-Blasios (Wlassi) en Yaroslav heeft hetzelfde lot ondergaan en dat is het geval met nog zeer veel andere kerken in geheel Rusland. De Sovjets scheppen behagen in dit soort van ontheiliging (zie b.v. de illustraties in het tijdschrift de Godlooze, dat uitgegeven wordt op kosten van het gouvernement en geïnspireerd door de machthebbers in den Staat). Zoo is de practische toepassing van de wettelijke maatregelen, aan de eischen van Sovjet-leven gegeven door de centrale en locale machten onder beschutting en op den basis der wet. En nog ergere gruwelen komen aan den dag: Men kan menschelijke uitwerpselen zien op de altaren van verscheiden ontheiligde kerken — zooals toeristen (ik weet het van ooggetuigen), het hebben gezien op het altaar van de hoofdkerk van het oude klooster te Siisk in 't Noorden van Rusland, vroeger beroemd om haar schoonheid, thans geheel ontwijd en vernield. Dat is te wijten aan den „ijver" van kleine plaatselijke Sovjet-groepen, maar het is toch maar de directe en logische consequentie

Sluiten