Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal gevangen genomen! Aan vier tafels zijn mannen bezig, om de papieren der gevangenen te onderzoeken. Maar het gaat o, zoo langzaam, want de bolsjewistische rechters kunnen niet al te best lezen en schrijven. Voor enkele maanden waren deze rechters nog de allereenvoudigste menschen, die het in de kunst van lezen en schrijven niet ver gebracht hadden; nu zijn ze heeren van de bolsjewistische rechtbank. De Bisschop moet uren lang blijven staan, net als al de andere gevangenen. Eindelijk is hij toch aan de beurt. Nu moet hij zijn naam noemen. Als de bolsjewieken dien hooren, zijn ze blij en ze roepen: „Dit is onze aller-ergste vijand. Hij heeft tegen de bolsjewieken gepreekt!"

„Je blijft in de gevangenis!" snauwen ze hem toe.

Een der bolsjewieken gaat Bisschop Platon onderzoeken. Hij doorsnuffelt al diens kleeren en wat hij in de zakken vindt, wordt op tafel gelegd: geld en sleutels. Een manke commissaris komt door de zaal strompelen en roept zijn kameraden toe: „Trek den Bisschop zijn schoenen uit! Daarin verstoppen die popen1) altijd hun geld!"

Maar niets bijzonders wordt gevonden. O, zeker, zij hadden wel graag veel geld gevonden. Maar nog liever brieven en documenten, waarin dingen stonden,die zij als beschuldiging tegen den Bisschop zouden kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, brieven, waarin geschreven stond over de gruwelen van de bolsjewieken, of waaruit zij konden lezen, dat de Bisschop en zijn vrienden het met de godloozen niet eens waren. Wat zouden zij dan blij zijn met zoo'n vondst! Dadelijk zouden zij die papieren den Bisschop voorhouden en hem toeduwen: „Zie je wel, dat je een vijand bent van de revolutie! Zulke vijanden zijn schadelijk voor ons. Je bent een contra-revolutionnair! En zulke lui ruimen we op!"

Niets van dat alles wordt echter gevonden; geen enkele schuld kunnen zij bewijzen. Toch

*) Zoo noemt men de geestelijken der Grieksch-Orthodoxe Kerk.

Sluiten