Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knecht Gods, die altijd gepredikt heeft van het Lam Gods, dat geslacht werd voor de zonden der wereld, is nu zelf als een lam geofferd."

De geloovigen in Archangel verzochten aan de bolsjewieken om het doode lichaam van hun geliefden Bisschop, maar het werd hun geweigerd. Enkele vrouwen, die met opzet 's nachts voor de gevangenispoort waren gebleven, om te zien, wat er met het lijk zou gebeuren zagen dat een paar mannen van de G.P.Oe den gestorven Bisschop wegdroegen en in den grond stopten, zonder kist.

Maar de geloovigen vertroostten elkander, wetend, dat hun trouwe en beminde AartsBisschop opgehouden had te lijden en dat hij nu begonnen was te juichen voor Gods troon, gekroond door zijn grooten Meester met de kroon der ovenwinning.

6. Het aller-ergste.

Als de motor ronkt en de ter dood veroordeelden uit hun cellen worden gesleept, op het gevangenisplein tegen den muur worden gezet om de moordende kogel te ontvangen — dat is erg.

Als in dompige, donkere kelders menschen van vuil, honger, dorst en ziekte langzaam wegkwijnen, — dat is nog erger.

Als bedroefde vrouwen en moeders met hun hongerende, magere en schreiende kinderen eindeloos langs de wegen moeten zwerven, omdat zij uitgestooten en uitgeworpen zijn en als zij langs die wegen sterven, net als de wilde wolven, — dan is dat nóg al erger.

En toch — zij die sterven door den kogel en wegkwijnen van ellende in kerkerholen of langs wegen en op velden, omdat zij den Heere Jezus niet willen verloochenen en omdat zij God hun Hemelsche Vader willen blijven vertrouwen en liefhebben, zij allen zijn er niet het allervreeselijkst aan toe.

Klinkt dat vreemd?

Maar denk eens: dit lijden, hoe zwaar ook, dit sterven, hoe vreeselijk ook, volbrengen zij voor hun Heiland, Die eenmaal op Golgotha voor hen en voor ons zoo onzegbaar zwaar leed. En de Heere Jezus heeft immers gezegd, dat

Sluiten