Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der hoogste goederen der menschheid, het aieleleven.

„In tegenstelling tot hetgeen men mij zoo dikwijls verzekerde, heb ik heel sterk het gevoel gekregen, dat men in dit land in wezen niets te verbergen heeft.

De diepe wonden, die men het geslagen heeft, zij liggen nog open en bloot en men moet wel ziende blind zijn om ze niet op te merken."

Degenen, die U zoo dikwijls verzekerd hebben, dat Rusland voor de buitenwereld veel heeft te verbergen, hebben gelijk! Want, zou het Bolsjewisme zich in zijn geheel, zonder eenig voorbehoud, aan de buitenwereld openbaren, dan zouden, niettegenstaande de gebreken van de overige stelsels, de volgelingen van Moskou, de fanatiekste tegenstanders worden van dat zelfde bolsjewisme.

Dominee! De wensch ook U van harte toe, dat gij eens de auctor intellectualis van het met open wonden bedekte Rusland zult ontdekken!

„De achterstand, dien men nog in moet halen, wordt door de bewoners der S.U. zelf van de daken verkondigd.

Maar wat men niet te verbergen heeft, omdat het er niet is, dat zijn de krankheden waaraan anderen lijden, en die ik hier niet . nader behoef aan te duiden." Ook ik heb dezen schrijnenden achterstand geconstateerd, maar dan in geestelijk en stoffeSjk opzicht. Het Russische volk lijdt hierdoor verschrikkelijk.

Eén protest in woord en geschrift tegen deze onrechtvaardigheden, is voldoende om door een moordenden peletonkogel uit zijn lijden verlost te worden.

Ja! Dominee, al deze „zegeningen" blijven het Hollandsche volk gelukkig bespaard Dit soort krankheden van het bolsjewistische absolutisme zou „ik niet willen ruilen voor de „krankheden" waarvan U spreekt.

„Ik zie, hoe dit in de eerste plaats beteeken t, dat men in de S.U. open deuren voor zich ziet, en dat is misschien ook de reden, waarom de menschen, die. ik hier ia leidende posities ontmoet, de menschen zijn

Sluiten