Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

crisis is dan heel geen sprake.

Laat het echter maar eens anders gaan in ons leven! Dan leeren we spoedig het verschil tusschen theorie en praktijk.

Dat het niet altoos komt tot de vraag, of Jezus nu de Christus is, al dan niet, — het ligt menigmaal daaraan, dat wij ons niet onmiddellijk voor Jezus geplaatst zien. Maar tegenover God staat het niet anders. Laat de Heere God maar eens anders beschikken! Laat Hem maar eens op pijnlijke manier ingrijpen in ons leven, door ons te ontnemen wat ons lief is en onmisbaar; of door ons te plaatsen voor de eene teleurstelling na de andere, zoodat de toestand ondragelijk wordt. Ach, wat gedachten komen er dan niet op in ons hart, die — al wordt het niet steeds onder woorden gebracht — doen vragen: is God nu de God des heils, of is Hij het niet? — En als ons dan van Jezus gesproken wordt als van Dengene, die uit de benauwdheid uitvoert en in de ruimte zet, rijst dan niet, wanneer onze nood voortduurt, de vraag: is Hij nu waarlijk de Heilsvorst, of is Hij het toch niet? Hebben we van Hem wel wat te hopen?

Nog sterker komt het aan den dag, wanneer in ons geestelijk leven, met betrekking tot onze persoonlijke verlossing uit de banden der zonde en des doods, smartelijke ervaringen opgedaan worden. Als wij uitzien naar vrede, maar die komt niet, — naar verbreking van de macht der zonde, maar er is niets van te bespeuren, ondanks

Sluiten