Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden."

Een breedvoerig antwoord! Ook een eigenaardig antwoord op de korte, recht op het doel afgaande vraag van den Dooper.

We zouden haast zeggen: dat had de Heere Jezus wel korter en veel korter kunnen doen, nietwaar? Had Hij eenvoudig geantwoord: „Ik ben het," dan wist Johannes onmiddellijk, waar hij zich aan te houden had.

Toch heeft Jezus het anders gedaan. En Hij wist wel, wat Hij deed. Aan het antwoord, dat hij nu kreeg, had Johannes meer. Juist in verband met zijn vraag, die bij Lukas en Matth. verschillende kleur heeft. Al is in onze vertaling de vraag bij Mattheus en bij Lukas gelijkluidend, er is toch nog verschil: voor „een' anderen" gebruikt Lukas niet hetzelfde woord als Mattheus. Kunnen we de vraag, zooals Mattheus die neerschreef, weergeven met: „Zijt Gij degene, die komen zou, of moeten we wachten op iemand, die van anderen aard is dan gij?" — zooals Lukas haar overleverde, kunnen we haar weergeven met: „Zijt Gij degene, die komen zou, of moeten we nog op een ander persoon wachten?" Beiden geven op hunne wijze aan, dat Johannes de Dooper twijfelde, of Jezus wel beantwoordde aan hetgeen dengene, die komen zou, kenmerkt.

Het antwoord des Heeren Jezus is er op berekend, aan die onzekerheid een eind te maken.

De boden van Johannes troffen het bijzonder: „en in dezelfde ure genas Hij er velen van ziek-

Sluiten