Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vloekhout gebracht hebben? Het stak hun geducht.

Daarom gaan de Overpriesters onmiddellijk naar Pilatus, om dat opschrift veranderd te krijgen. „Schrijf niet: De koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de koning der Joden." Het gaat toch niet aan, als feit te constateeren wat niet anders was dan bewering van Hem! Dat opschrift moet veranderd, want het is met de waarheid in strijd. Het baat hun niets. Koeltjes antwoordt de stadhouder, op een toon, die allen twijfel uitsluit: „Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven." D.w.z.: wat ik daar op heb laten zetten, dat blijft daar staan. De Joden hadden niets in te brengen en zoo staat daar, zelfs als Jezus den geest heeft gegeven: „Jezus de Nazarener, de Koning der Joden".

O, we kunnen het zoo goed begrijpen van Pilatus. Hij heeft de vlag moeten strijken voor de Joden. Maar dat zat hem hoog. Hoe gaarne zette hij hun dat betaald! De gelegenheid kwam, toen de tekst van het opschrift moest worden bepaald. Wat was venijniger, dan boven dat kruis te zetten: „de koning der Joden"? Hoe kon hij, toen de vlijmende spot inderdaad Was gevoeld, zich ooit grooter voldoening verschaffen dan door dat opschrift te laten blijven zooals het wasl

Toch ligt er iets eigenaardigs in zijn doen, dat onze aandacht ten volle verdient. Is dat de-

14

Sluiten