Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet & dan maar over mij heen laten loopen

en bij alles mooi weer spelen, opdat het maar niet tot botsingen kome? Dan kan men — zooals de volksmond zegt — met den Duivel wel huishouden. Maar dat kan toch niemand van mij vergen! Wat moet ik dan, als ik met menschen te doen heb, die er klaarblijkelijk op uit zijn, in alles hun zin te hebben en mij daarom steeds terugdringen? Wat moet ik dan beginnen tegenover menschen, die heden zus en morgen zóó zijn?

Gaan onze gedachten in die richting, dan komt er bij het lezen van onzen tekst al spoedig een nieuwe gedachte bij: gelukkig! Paulus zegt: „indien het mogelijk is" hij onderstelt dus, dat

het ook wel eens niet mogelijk kan blijken in de praktijk van het leven! En dan troosten we ons dra daarmede, dat het toch tegenover zulke menschen onmogelijk is en wij er ons dus niets van behoeven aan te trekken, wanneer wij met zulke menschen in onvrede leven.

Maar zoo gemakkelijk komen we van dat woord niet af! Paulus laat op dat „indien het mogelijk is" nog wat volgen: „zooveel in ü is." Eigenhjkzegt hij: „zooveel uit u is," letterlijk: „wat betreft hetgeen uit ü voortkomt," wat wij gerust mogen weergeven met: voorzoover het van u afhangt, houdt vrede met alle menschen!

Dat brengt wel een andere richting in de gedachten. O, Paulus weet heel goed, dat het geen gemakkelijke zaak is, vrede te houden, zelfs niet

Sluiten