Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 6.

HET OPIUMMONOPOLIE IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Toen wij deze publicatie entameerden, hoopten wff op de medewerking van de bij uitstek deskundige leiders van de opiumpolitiek in Nederlandsch-Indië. De ontvangen medewerking heeft onze verwachtingen meer dan overtroffen.

In de inleiding werd zulks reeds aangeroerd, waar wij met voldoening gewag maakten van de medewerking van den Directeur van het Departement van Financiën, welke voor de beteekenis van ons initiatief wel het beste getuigenis is. i,^t,"Ü naast de heldere uiteenzetting van den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Dienst der Opiumregie, de gedocumenteerde studie van den HoogEdelGestrengen Heer J. E. Jasper, oud-Gouverneur van Djokjakarta, kunnen plaatsen, waarin de huidige opiumpolitiek aan een ernstige kritiek wordt onderworpen, zal de objectieve waarde van het geheel zeker ten goede komen.

Een verhandeling over de opiumrecherche mocht in dit boek al evenmin ontbreken.

Sluiten