Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het opiumgebruik het minst is, de stelselmatige reductie van de licentie-maxima, het invoeren van beperkingen in open kringen, de intrekking van de vervoerslicenties, enz. Het perspectief behoort geschapen te worden, dat van gouvernementswege binnen een vooraf te bepalen tijdperk de aanmaak en de verkoop van opium gestaakt zullen worden.

In de Straits vormt men uit de inkomsten van het opiummiddel een afzonderlijk fonds, om later, bij beperking en uiteindelijke afschaffing van het debiet, de derving van winsten te kunnen neutraliseeren.

Op die wijze zou ook in Nederlandsch-Indië in elk jaar van het vast te stellen tijdperk met de geldelijke consequenties van den maatregel tot liquidatie rekening zijn te houden.

Vermoedelijk zal, wanneer in November a.s. de opiumconferentie te Bangkok gehouden wordt, de urgentie van een goed omlijnd plan voor een beperking van den opiumverkoop aan het licht treden, omdat met het thans gevolgde systeem in NederlandschIndië geen resultaten zijn verkregen, welke er op kunnen wijzen, dat binnen redelijken tijd het einddoel zal kunnen worden bereikt.

Sluiten