Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het ziekenhuis houden, om zekerheid te hebben, dat zij goed kunnen slapen.

Maar na afloop van die 8 of 10 dagen komt nu de kwestie: Hoe kunnen wij recidive (terugkeer tot het opium) voorkomen? En ik zou denken, dat de behandeling met slaapmiddelen meer voor recidive disponeert, dan een behandeling, die tegelijk de patiënten geestelijk en lichamelijk stimuleert, en hen geschikt maakt voor hun arbeid. Ongetwijfeld keert de werkelooze eerder tot het opium terug, dan de man, die zijn arbeid heeft.

Vóór ik de kwestie recidive behandel, zullen wij even enkele oorzaken opnoemen, die tot opiophagie kunnen leiden. Hoe komt iemand ertoe, opium te gaan schuiven? Ik geloof, dat men het beste overzicht krijgt, als men die redenen in drie groepen onderscheidt.

In de eerste groep zal men vinden al de patiënten, die aan een of andere ziekte lijden, die hun dagelijks pijn veroorzaakt. Zij nemen dan opium om van hun pijnen af te komen, en blijven aan het opium hangen, ook lang nadat de ziekte over is. In deze groep speelt zeker de syphilis in al zijn variaties een groote rol. Verder chronische malaria, mijnwormziekte, enz.

In de tweede groep behooren alle onevenwichtige naturen, waarvan velen op de grens van krankzinnigheid staan. Wij kennen allen van die menschen, die het eene oogenblik heel vroolijk, het andere oogenblik diep terneergeslagen zijn. In de psychiatrie noemen wij dat de manisch-depressieve psychose. Menschen, die „Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt" zijn.

In de derde groep wil ik.noemen al de gevallen, die door slapheid van karakter, eventueel verkeerde opvoeding, worden veroorzaakt. De menschen wonen met anderen samen die opium nemen, en volgen dan eenvoudig, zonder eenige reden, dat slechte voorbeeld. Dergelijke toestanden zijn veel meer geestelijk besmettelijk, dan wij ons gewoonlijk voorstellen. Ook in de psychiatrie is het een bekende zaak, dat een krankzinnige toestand zich van één individu aan een ander individu mededeelen kan. Men noemt dat Follie a deux.

Deze opsomming heeft niet de pretentie volledig te zijn, maar moet alleen bewijzen, dat elke opiumbehandeling recidiven met zich moet brengen, aangezien men met de opiumbehandeling natuurlijk nog niet den ziekefijken toestand, of andere redenen, heeft behandeld. Recidiven kunnen alleen worden voorkomen, als men ook de reden kan wegnemen. Neem bijv. een man, die moeilijk-

Sluiten