Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 11.

NAZORGSARBEID.

Dat de in deze bij uitstek deskundige Secretaris van de Anti-Opium Vereeniging dit vraagstuk voor ons heeft willen behandelen, kan niet anders dan de waarde van deze publicatie verhoogen. Het moge tevens tot bewijs strekken, welk een aangename samenwerking er tusschen dé verschillende anti-opiumvereenigingen bestaat; een samenwerking, die de bestrijding van het opiumkwaad niet anders dan ten goede kan komen.

Sluiten