Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Bldz.

Naar de afschaffing van den Opiumverkoop, door J. E. Jasper... 130

Opiumlicentie ••'- -''" *-"L,

De Opiumregie in Nederlandsch-Indië, door Mr. C. Ph. U t.

Steinmetz

HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE OPIUMBESTRIJDING.

De Internationale bestrijding van het Opiummisbruik, door Mr.

E. O. Baron van Boetzelaer

Het Rapport der Volkenbonds-Opium-Enquête, door Jhr. B. de

Jong van Beek en Donk ^

Wat wij voorbrachten

HOOFDSTUK 8. OPIUM EN ONDERWIJS.

Het onderwijs hier te lande in dienst van de Opiumbestrijding, Bijdrage van het Departement van Onderwijs en Eeredienst ... 85

Onderwijs en Opium, door Dr. H. Kraemer

De film in dienst van de anti-opium-propaganda, door Dr. P. Fe-

verelli

HOOFDSTUK 9. OPIUM EN VOLKSBEWEGING.

Islam, Opiumbestrijding en kans van slagen, door Hadji A. Salim. m De Volkswil beslissend, door Raden Ngabehi Sosrohadikoesoemo. 202

De Indonesiër en de opiumbestrijding, door M H. Thamnn m

Het Oosten vrijl door Daan van der Zee

HOOFDSTUK 10. OPIOPHAGENVERPLEGING.

De Geneeskunde in den strijd tegen het opium, door Dr. A. Bone-

bakker oi*

Medische behandeling van Opiophagen, door Kwa Tjoan Sioe ... i\o Een beschouwing over de behandelingsmethoden van Opium-

schuivers, door Dr. H. F. Ongkiehong '"".""'I'"'

Een mijlpaal op den weg naar een opiumvrij Ned.-Indië, door

Ir. H. E. Ch. Poortman

Het ongeluk van een opiumschuiver, door Thio Tjeng Sioe

Opiophagenbehandeling, door Dr. P. Wedel

HOOFDSTUK 11. NAZORGSARBEID. 23g

Nazorgsarbeid, door A. K. de Groot

HOOFDSTUK 12. De I. O. G. T. EN HET OPIUMVRAAGSTUK. De I. O. G. T. en de Opiumbestrijding

70

Sluiten