Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Was verder dat ze 't riepen: Kom hierl kom hierl kom hier!

De avond borg zijn schoonheid weg

- Zijn schatkist op een Her Ik zag het niet, 'k zocht langs den weg,

Ik zocht zoo'n zingend dier, 't Was ginder dat ze 't riepen: Kom hierl kom hier! kom hier!

Ik voelde mij alleen in 't donker,

Een sterretje had pleizier En lachte met zijn fijn geffcnker

Door de oude wijze vlier, - Alleen de krekels riepen: Kom hier! kom hier! kom hier!

MIJN HART Slijt! slijt mijn hart!

In de daavrende dagen,

Neem den dronk dien ze dragen, Wie weet wat er morgen uit je stof wordt gebouwd!

Proost 1 de smart en de vreugde!

Wie zich beide niet heugde Hem waar nimmer een teug uit dit leven betrouwd!

Lui! lui mijn hart!

Lui in 't licht van den morgen,

Lui den storm van je zorgen, Lui den oogst dien de dampende avond je laat!

Lui den ernstigen, duren,

Plechtigen plicht van de uren Tot jij zelf eens rustig onze' angelus slaat!

Drijf! drijf mijn hart

De vlugge spoel door 't leven!

Zie: wij werken, wij weven De bloemen in 't kleed van het uur dat vervalt!

Sluiten