Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waak jij - Werk, tot jij kil zijt, Tot eenmaal, als jij stil zijt, Ons doodshemd als goud van ons doodsbed afvalt I

Sla! sla mijn hart!

Mijn tamboer! voor een makker,

Houd een vriend van je wakker' Beluister niet zelf jouw verlangende lied!

Het mooiste op de wereld

Is een oog, dat bepereld Naar jouw liefde, jouw trouw, jouw vriendschap uitziet!

Zaai! zaai mijn hart!

Zaai jouw bloed in de voren,

Niets moois is ooit geboren Waar een mensen niet héél zijn heete hartebloed gaf!

treen oogstfeest zal er komen ë

Waar wij zaaien met droomen Zaai jouw bloed! - eens groeien de roze' om ons graf.

ZONDAGMORGEN Vroeg in den morgen!

Hei! la li lo! Verscheen mij de zonne En verlichtte de ruiten, Een vogel zong buiten^ De klokken begonnen

te luien -

Biml bam!

Bim! bami

Vroeg in den morgen!

Hei! la li lo! De zondag ontwaakte, De boerelui gingen In de dorpskerk zingen,

Sluiten