Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo beestelijk bang geschreid Om wat de nacht mij zei, Als in die donkre jeugd Nooit meer als gijl

Eens, toen ik mijn spel en smart En heel mijzelf vergat, En ik als kind alleen Oneindig verbaasd Een ander kind op de wereld vond, Vloeide mijn kleine hart Over in een ander hart, En schonk ik mijzelve weg, En leerde ik wat hefde was. Ol nooit - nooit minde ik meer Met zoo diep geloof, Nooit meer zoo blind en blij, Als in die teedre jeugd Nooit meer als gijl

Eens, eens, een feilen, dag, Toen een mensch onrecht deed, En ik als kind alleen Verbijsterd en bleek De leugen van dit leven zag, Woei uit mijn keel een schreeuw En deed ik een daad En deed ik vergeefs een daad En leerde ik wat haten wasl Ol nooit meer danste mijn hart Met zooveel moed in den strijd, Zoo bloot en breidelloos vrij, Als in die zuivre jeugd Nooit, nooit meer als gijl

Sluiten