Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ijlden van uw kimmen Tot mij weer nieuwe schimmen Die ik niet zie.

U zij dit lied gegeven: Allen, die 'k in mijn leven Eén oogenblik heb liefgehad! Die, vol van moog'lijkheden, Blindelings langs mij gleden Op 't blinde padl

DE ROODEN ROEPEN!

Marschlied.

Komt tot ons, kindren dezer dagen, Komt tot ons, die in donker lijdt, Helpt ons het menschenlot te dragen

In 't licht van beter menschhjkheid! Wij zijn haar opgestane knechten,

Wij zijn haar daverende roep, Wij zijn die voor haar toekomst vechten, Wij zijn haar oude roode troep!

Voort voort dan kameraden! Omhoog de wapperende vaan,

Omhoog uw hart, uw drang tot daden Breekt baan! breekt baan!

Keert tot ons, kindren dezer tijden,

Keert tot ons licht uw doof gelaat, Het ideaal waarvoor wij strijden

Behoeft uw hand, uw hart, uw daad! Wij zijn het vuur, wij zijn de smeden,

Wij zijn het wapen en de strijd, Wij zijn de brekers van het heden

Wij zijn de bouwers van den tijd! Voort voort dan kameraden!

Sluiten