Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Viert gij den hang van uw hart - wederreken dan ook uwe dagen: -

Gij komt toch altijd te kort om ooit iets „zoomaar" te doen !

Stuur niet buiten den koers en houd, het kompas

op de haven, Rechtuit uw doel in het oog - doch ook den wind

bij den kop: Hij die moet varen bij storm leert wel van het

waaien laveeren Dan is de omweg het kortst en wordt „rechtuit"

„achterop"!

Duik in het diepe geweld van de bruisende kolk

der gemeenschap, Doch schud haar schuim ook weer af, wasch aan

de beek u weer blank, Geef - tot uw hart dat zij vraagt, maar houd uwe

oogen wijd open: Blind in verwachten alleen - blind voor haar hefde

en dank!

Doe wat gij doet immer goed, doe vooral wat andren niet kunnen,

Of doe het vaker, doe meer - of doe het beter dan zij -

Kunt gij het één noch het ander, minacht dan niet u zeiven:

Doe wat gij doet met uw hart en streef hen allen voorbij 1

Eerlijkheid duurt en is wijs: het waarachtig verstand is rechtschapen -

Sluiten