Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thuis zat ie zoogezeed ook veultijds alleen, 't Was gindswijd netjes en 't gong er allemaal stipt op tijd.

Ik heb het goe gehad, zee Jan Oüe.

Ge zijt niks veranderd, zee Simon Wijnands. —Jan Oüe grinnikte.

Twee maanden veranderen oe niet. Bende ge gek.

We hebben oe geld voor oe bewaard, zee Simon Wijnands.

Da's best, zee Jan Olie. —Simon Wijnands viet van de beddeplank in de bedstee den knik mee geld.

Hier is het, zooas ge 't ons gegeven hebt, zee Simon Wijnands.

Da's best, zee Jan Oüe. —Hij viet den zak. Hij viet er wat guldens uit. Hier, da moesten ze aannemen voor 't goed bewaren. Nee, niks te doen, nee, da wouen ze niet hebben.

Vooruit, zee Jan Olie, geen streek, ge hebt de verantwoordelijkheid gehad.

—'t Waren geen streek. Simon Wijnands wou niks van 't geld hebben. Had Jan Olie voor dazelfde geld niet in de gevangenis gezeten? Da geld kost geen geluk aanbrengen. Maar Jan Oüe maakte er geenen langen praat over. Hij telde de guldens op tafel.

Daar koopte ge wat voor, voor Marieje of d'ander jong, tegen Sinterklaas of de winter. —Daar lag het geld, terwijl ze bijeen zaten, daar lag het geld op tafel te blinken. Toen Marie in den herd kwam, toen viet moeder haastig het geld weg.

Ze heeft er niks af geweten, zee ze zachtjes tegen Jan Oüe.

Het Donkere Licht

8

Sluiten