Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conventioneele samenleving duidelijk te maken? Wat mag ik en wat moet ik van het erotische leven weergeven?"

En dan, in pessimistische stemmingen, liet zij haar manuscript liggen, nam ter verpoozing kleiner werk ter hand.

Toen haar boek voltooid was, leek het „of er een looden last van haar afgleed", en had zich reeds bij haar vastgezet het verlangen, de menschelijke levensdriften anders te beschrijven.

Te midden van het Zondaar-pessimisme doemden reeds voor haar op, aandoenlijke figuren uit het primitieve Eilandsche wereldje met zijn toch zoo felle contrasten: waar naast vrouwtjes die nooit in hun leven het Eiland éen keer verlieten, het moderne uitdagend naar voren treedt.

HET GROENE EILAND. De Eilandsche bevolking was Alie Smeding wel goed bekend, zij ontmoette voor een groot deel reeds de typen die in Het Prinsesje en Tijne voorkomen, in Enkhuizen, in haar Vader's zaak, zij kende hun dialect en veel wist zij van Eilandsche toestanden en verhoudingen.

En toch had zij nog nooit een studie van dit wereldje gemaakt.

Tot ze op een keer, vermoeid van een reisje

Sluiten